tutti-idee Don Quichot

voor leerlingen vanaf 8 jaar  
 
Don Quichot laat zich prima voorlezen, de hoofdstukken zijn niet te lang en het zijn allemaal afgeronde avonturen; vijfentwintig in totaal. Wij denken dat alle kinderen vanaf 8 jaar van de avonturen zullen genieten.
Het boek geeft heel veel handvaten om heldendom te bespreken; te praten over waar of niet waar, gek of niet, de invloed van boeken. U kunt gaan tekenen en knutselen met de kinderen, praten over Spanje, rekenen en samen het Heldenlied zingen! 
Wij geven u hieronder een aantal ideeën. Om van start te gaan is het goed om allereerst de eerste vijf hoofdstukken (t/m blz. 41) samen te lezen.


Gesprek en zang - held- over dapper durven zijn
Wat is een held eigenlijk? Wanneer ben je een held? Wie is een held?

Zingen met elkaar - een heldenlied
De Zangmakers hebben een prachtig Heldenlied gemaakt met zelfs een Don Quichot-couplet.

Meezing video met zang                               Karaoke-versie
      

Aardrijkskunde - vreemde... namen

Er komen vreemde namen in dit boek voor. U kunt uitleggen dat het boek zich afspeelt in Spanje. Daardoor komen er namen in voor die anders in de oren klinken. Ook komt dat omdat het boek zich een tijd geleden afspeelt, misschien zijn de namen dus ook een beetje ouderwets.
Hierbij is het digibord goed te gebruiken.
Haal de atlas/kaart van Spanje erbij en bekijk Spanje goed.
Zoek La Mancha op; daar komt Don Quichot vandaan. Zie ook wikipedia pagina van La Mancha.
Zoek El Toboso op daar komt Dulcinea vandaan. Zie ook wikipedia pagina El Toboso.
Bijna op het einde van het boek komen Don Quichot en Sancho Panza aan in Barcelona, ze zien dan voor het eerst de zee (blz. 182).
Hoe ver hebben ze gereden vanaf La Mancha? Hoe lang doe je daar over op een paard?

Geschiedenis
Het boek speelt zich in het verleden af, waaraan kun je dat merken?
Probeer zoveel mogelijk dingen te bedenken die anders zijn dan nu. Kijk hiervoor ook goed naar de tekeningen.
Lees de tekst goed en let bijvoorbeeld op de manier van leven, beroepen, kleding en namen die wij nu niet meer gebruiken.
Hoe lang geleden denk je dat de gebeurtenissen in dit boek zich afspelen? Zoek ook maar eens op in welke tijd de schrijver van dit boek leefde. Zie hiervoor ook de informatiepagina van Miguel de Cervantes.


Knutselen, tekenen, harnassen, helmen, schild zelf maken
Al meteen in hoofdstuk 1 gaat Don Quichot op zoek naar een harnas.
In de klas kun je praten over wat een harnas is, waarvoor het dient, uit wat voor delen dat allemaal bestaat, de tekening op blz. 13 helpt daarbij.
Don Quichot gaat zelf een helm maken. Hij knutselt van die karton. Is dat goed materiaal voor een helm?
De kinderen kunnen zelf een harnas gaan verzinnen - tekenen. Ze kunnen een helm en een schild maken. Bijvoorbeeld van karton.
Verzin een mooie riddernaam voor jezelf op de manier van Don Quichot. (zie hiervoor blz. 14-15) Die naam kun je op je schild schilderen met bijbehorend wapen.

Gesprek - invloed van boeken
De directe omgeving van Don Quichot wil dat Don Quichot niet meer leest in zijn boeken, want daardoor is hij op het idee gekomen om zelf een dolende ridder te worden. En als hij bont en blauw zijn huis wordt binnengedragen verbranden ze bijna al zijn boeken (blz. 32).
Hebben de kinderen boeken gelezen waaruit ze ideeën hebben gehaald; die invloed op ze hebben gehad; waardoor ze zich anders zijn gaan gedragen. Kun je je voorstellen dat dit kan gebeuren. Is dat goed of is dat slecht? Wat beteken boeken voor jullie?


Gesprek - waar of niet?
In het hoofdstuk Het angstige avontuur met de windmolens (blz. 36) is Don Quichot ervan overtuigd dat de windmolens reuzen zijn.
Maar het zijn windmolens zegt Sancho Panza. Wat is nu waar? Is iets waar omdat je het ziet? Allebei zien ze iets anders. Wie heeft gelijk en waarom?
In het hoofdstuk
De twee verschikkelijke legers (blz. 62) ziet Don Quichot legers en Sancho Panza een kudde schapen. Blijft Don Quichot hier legers zien? 


Nederlandse taal - tegen de windmolens vechten
Door dit boek is in de Nederlandse taal de uitdrukking 'tegen de windmolens vechten' ontstaan. Wat betekent die uitdrukking? In welke situatie zal je die gebruiken? Vecht je zelf wel eens tegen de windmolens? Of zijn er andere mensen of groepen van mensen die tegen windmolens vechten?
P.S. Die windmolens bestaan echt, kijk nog maar eens op die wikipedia pagina van La Mancha.


Gesprek - gek, gevaarlijk, grappig - held?
Don Quichot heeft veel fantasie dat is zeker, maar wat vinden jullie van hem? Is hij een gek, een held, is hij gevaarlijk of is hij gewoon grappig? En Sancho Panza dan, wat vinden jullie van hem?
Bespreek de laatste zinnen van het hoofdstuk Barcelona en het laatste duel van Don Quichot met een rampzalige afloop. (blz. 193)
Wat vinden jullie hiervan? Zijn jullie het eens met Don Antonio Moreno?
 
Stemmen in de klas: wie vindt Don Quichot een held en wie niet?

School De Letterdoos in België ging met Don Quichot aan de slag.  
Hallo,
Voor ieder hoofdstuk dat ik lees maak ik een andere verwerking. Naar aanleiding van het hoofdstuk 'Een nachtelijk bezoek', hebben ze een liefdesbrief moeten schrijven aan Dulcinea.
Voor de verwerking van 'Don Quichot wordt tot ridder' geslagen moeten ze een wapenschild maken en met waterverf afmaken.
Voor het hoofdstuk 'Het angstige avontuur met de windmolens' ben ik in twee luiken bezig. De reus met wasco en ecoline en het luik ernaast een molen in 3D.
Het is een mooi boek, de moeite waard en de leerlingen zijn razend enthousiast.
Anne

(de foto's van De Letterdoos vind je hiernaast)

Tip van Lieke van Duin: haal bij het lezen van dit boek Suske en Wiske nr 83 De straatridder uit de bibliotheek.

 

 


 
  
 
Zit JIJ in ons publiek?
Meld je bij ons aan 
en wij houden je op de hoogte! 


 
Hieronder de foto's van De Letterdoos.