Lesidee Ik haat politiek

Achtergrondinformatie

Dit plaatje is de achterkant van het omslag van Ik haat politiek. Op die achterkant hebben we niet geschreven dat het boek zich afspeelt in Italië, maar misschien had je dat al begrepen.

Het verhaal speelt zich af in Paludate a/d Stroom. Dat is net zo'n naam als Loenen a/d de Vecht.
 
Het dorp heeft een gekozen burgemeester. Zo'n burgemeester woont meestal al jarenlang in het dorp, kent de dorpsbewoners en heeft zich verkiesbaar gesteld of is als kandidaat naar voren geschoven door een van de plaatselijke dorpspartijen.
 
Kinderen gaan in Italië vijf jaar naar de lagere school, dus een jaar minder dan in Nederland. Dan gaan ze vervolgens allemaal drie jaar naar de scuola media, middenschool zou je dat in Nederland kunnen noemen. Camilla is in dit verhaal 12 jaar en gaat aan het begin van het boek naar de tweede klas van die middenschool. In Nederland als je op de middelbare school zit vanaf je 12e jaar, wissel je elk uur steeds van klas. In Italië gebeurt dat niet zoals je leest. Elke leraar komt bij jou in de klas. De Engelse leraar, de leraar Italiaans, wiskunde en ga zo maar door.
 
De basisprincipes van de democratie in Italië zijn dezelfde als in die Nederland. Er is alleen geen koning, maar een president. Het parlement wordt gekozen volgens het democratische systeem. En de basis voor de rechtstaat is de Italiaanse grondwet, die wordt bewaakt door rechters en door de Italiaanse president Mattarella.  
 
In het boek wordt verteld over politici die geld aannamen in ruil voor een goed woordje of werk of andere gunsten. Men kwam in 1992 in Italië erachter dat op die manier veel politici zichzelf verrijkten en ook de kas van de partij. Maar dat is niet toegestaan. Er is toen een grote opsporingsactie op touw gezet door de Italiaanse justitie om die politici te vinden en te veroordelen. Deze grote schoonmaakactie staat bekend onder de naam Mani pulite, Schone handen. Je kunt er meer over lezen op Engelstalige wikipedia-pagina.  
 
  
VOOR DE ONDERBOUW VO
 
!!!!ACTIE, PROTEST!!!!
De klimaatprotesten van de laatste maanden tonen dat als jongeren gezamenlijk in actie komen de volwassenen en de politici hier zeker aandacht aan besteden en maatregelen die verdere stijging van de temperatuur tegengaan actiever ondersteunen. 
Maar actie en protest kan zich ook richten op kleinere onderwerpen die door jongeren belangrijk worden gevonden in hun gemeente. Camilla de hoofdpersoon in Ik haat politiek organiseert een protestactie tegen de mogelijke komst van een vuilverbrandingsoven in het natuurpark.
U kunt met uw leerlingen bespreken waarvoor zij eventueel actie zouden willen voeren en vervolgens bespreken hoe ze dit zullen gaan aanpakken. Bijvoorbeeld, brieven schrijven naar politici, samenwerken met gelijkgestemde actiegroepen, een protestmars organiseren en nog veel meer. Kortom samen een plan maken voor de uitvoering van deze actie en dit protest.  
 
 
Gemeentelijke, landelijke en Europese Verkiezingen
Binnenkort zijn er Europese verkiezingen. Waarom is Europa belangrijk? Hoe zit het in elkaar? Handig is de nieuwe app van de EU. Klik hier. Praat over Europa in uw klas. De lessen in de politiek vind je vooral in hoofdstukken 7, 9 en 12 en bieden de hierboven genoemde aanknopingspunten om met leerlingen over te praten. Verder kunt u het lesmateriaal van ProDemos over de Nederlandse politiek gebruiken.  
 
Judith Wagensveld geeft op hier op haar site ook mooie tips om over het boek in de klas te praten. 
 
Jan te Bokkel schrijft op zijn website Leven & Leren (tweede deel van de pagina) waarom Ik haat politiek stof tot nadenken biedt. 
Een lezer kan uit dit boek veel meenemen: beter begrip van politiek en democratie en genoeg stof tot nadenken. Hoe sta ik hierin? Wat vind ik van de manier waarop mijn land of gemeente bestuurd wordt? Wordt mijn stem gehoord? Wat kan ik doen om dingen aan te pakken die het waard zijn om te veranderen en te verbeteren? Waar kan ik mijn ideeën naar voren brengen? 
 
 
Verkiezingen in de klas 
U leest in de klas de eerste hoofdstukken voor tot en met de verkiezingen in de klas.
Vervolgens gaat u met de klas een onderwerp kiezen (u kunt er misschien een paar voorbereiden) waarover in de klas verkiezingen gehouden gaan worden.
U inventariseert de verschillende standpunten en selecteert met de klas de vertegenwoordigers voor die standpunten. Er kunnen verkiezingsaffiches gemaakt worden en de verkiezingsbriefjes. U organiseert een klein debat waarin de vertegenwoordigers hun standpunten uitleggen en vervolgens met elkaar in debat gaan. Hierna kan er worden gestemd.